Author: Andrei SĂVESCU

Considerații cu privire la revocabilitatea donațiilor făcute între soți

Această lucrare a căutat să susţină o opinie singulară, după ştiinţa noastră, în doctrina românească, potrivit căreia revocarea donaţiilor făcute între soţi interesează calitatea de soţ. Şi în opinia noastră, de lege lata, art. 937 C. civ. este în sensul

Posted in Drept civil, Lucrări de licență Tagged with: , ,